Παράδοση του οχήματος
που προσέφεραν οι Έλληνες του Βελγίου

Μετά από πολλές προσπάθειες των  μελών της «Επιτροπής Δράσης για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα», καθώς και όλων όσων στήριξαν την προσπάθεια συλλογής χρημάτων,  πραγματοποιήθηκε, στις  27 Αυγούστου 2015    στη βάση της Ελευσίνας,  η επίσημη παράδοση του οχήματος που προσέφερε η Ομογένεια του Βελγίου,  στο «Κινητό συνεργείο επιδιόρθωσης των μέσων αεροπυρόσβεσης».

Την Επιτροπή Δράσης που εκπροσωπήθηκε  από το Σάκη Δημητρακόπουλο, το Γιώργο Παπαγεωργίου και την κυρία Τοράκη, υποδέχθηκε ο Διοικητής Θεόδωρος Καρακασίδης, πλαισιωμένος από στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αεροπυρόσβεσης. Ο Διοικητής, αφού αναφέρθηκε στο εξαιρετικά μεγάλης χρησιμότητας  όχημα που προσέφερε ο Ελληνισμός του Βελγίου στο «Κινητό συνεργείο επιδιόρθωσης των μέσων αεροπυρόσβεσης»,  ευχαρίστησε με θερμά λόγια την Ομογένεια του Βελγίου  για τη χειρονομία της.

Μετά την «κοπή της εθιμοτυπικής κορδέλας» και τις αναμνηστικές φωτογραφίες, η αντιπροσωπία της Επιτροπής, επισκέφθηκε, μετά από αίτημά του,  το Διοικητή της Διοίκησης  Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχο Συμεών Αστρεινίδη, ο οποίος, αφού συνεχάρη και ευχαρίστησε, στο πρόσωπό της Επιτροπής, τον Ελληνισμό του Βελγίου για την πρωτοβουλία του, ευχήθηκε το παράδειγμα του Βελγίου, να μιμηθούν και άλλοι Έλληνες της Ομογένειας,  επειδή, στη σημερινή συγκυρία, η Χώρα μας έχει πολλές ανάγκες και δυσκολεύεται να τις αντιμετωπίσει...
Στη συνέχεια, ο Διοικητής Θεόδωρος Καρακασίδης  παρέθεσε  γεύμα προς τιμή της Επιτροπής,  στο οποίο παρακάθισαν και τα  στελέχη του  «Κινητού συνεργείου επιδιόρθωσης των μέσων αεροπυρόσβεσης». Κατά τη διάρκεια του γεύματος  ο Διοικητής  προσέφερε στην Επιτροπή Δράσης  μία όμορφη αναμνηστική πλακέτα.

Κλείνοντας  αυτό το κεφάλαιο, η Επιτροπή Δράσης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της προσπάθειας και ιδιαίτερα, τη Μητρόπολη και το Σεβασμιότατο  κ. Αθηναγόρα, το Ελληνικό Κέντρο, την Ένωση Πελοποννησίων Βελγίου,  το Σύλλογο Κρητών και όλα  τα άτομα που  προσέφεραν τον όβολό τους, τα ονόματα των οποίων είναι καταγραμμένα, για χάρη της διαφάνειας, στην παρούσα ιστοσελίδα.

Livraison du véhicule
offert par les grecs de Belgique

Suivant les nombreux efforts déployés par les membres du "Comité d'aide à la lutte contre les incendies en Grèce" et de tous ceux qui ont soutenu l'effort de la collecte des dons, la livraison officielle du véhicule offert par les grecs de la Belgique à la Brigade aérienne de défense contre les incendies, a eu lieu le 27 Août 2015, à la base d'Eleusis.

Le Comité d'action représenté par M. Sakis Dimitrakopoulos, M. Giorgos Papageorgiou et Mme X. Toraki, a été accueilli par le Commandant Theodore Karakasidis, encadré des officiers du département technique de la Brigade Technique de la base.
Le Commandant, après avoir souligné la grande utilité pour le service du véhicule offert, a chaleureusement remercié l’Hellénisme de Belgique pour son geste.

Après la cérémonie et les photographies, la délégation du Comité d’Aide a rendu visite, suite sa demande, au Major Général Simeon Astrinidis, Commandant Administrateur de La Brigade Aérienne d’Interventions, qui a félicité et remercié à son tour l’ Hellénisme de Belgique pour son initiative.
Il a également exprimé le souhait que le geste de l’Hellénisme de Belgique devient exemple pour d’autres communautés Helléniques de la diaspora, étant donné que dans le contexte actuel, la Grèce fait face a des besoins importants et à des difficultés pour y faire face…

Lors du repas organisé en l'honneur du Comité, en présence de l’unité mobile d’intervention de la base, le Commandant Théodore Karakasidis a offert, au Comité d’Aide à la Lutte contre les Incendies en Grèce, une belle plaque commémorative.

En menant à bon terme cette action, le Comité tient à remercier pour leur efforts tous ceux qui ont soutenu l’action et en particulier :
l’Eglise Orthodoxe de Belgique et son Eminence Mgr Athénagoras,
le Centre Hellénique et Interculturel de Bruxelles,
l'Union des Péloponnésiens de Belgique,
l'Association des Crétois de Belgique,
ainsi que toutes les donateurs qui ont contribué, dont leur noms figurent sur ce site, afin d’assurer la parfaite transparence de l’action.27.08. 2015 - Βase d'Eleusis, GRECE

 • Στο κέντρο, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος κ. Συμεών Αστρεινίδης υποδέχεται τους αντιπροσώπους της Επιτροπής Δράσης που συνοδεύονται από τον Διοικητή κ. Θεόδωρο Καρακασίδη.

  Accueil

 • Στιγμιότυπο από την επίσημη τελετή παράδοσης του οχήματος στη βάση της Ελευσίνας.

  Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής Δράσης και στελέχη του «Κινητού συνεργείου επιδιόρθωσης των μέσων Αεροπυρόσβεσης».

  Historique "Action d'Aide"

 • Αναμνηστική φωτογραφία με την παράδοση της πλακέτας.

  Από αριστερά:
  ο κ. Γ. Παπαγεωργίου,
  η κα Ξ. Τοράκη,
  ο Διοικητής κ. Θ. Καρακασίδης
  και ο κ. Σ. ΔημητρακόπουλοςLes Organisations qui ont soutenu l’action :

L'Eglise Orthodoxe de Belgique L'Association des Péloponnésiens Le Centre Hellénique et Interculturel de Bruxelles L’Association des Crétois L'Association des Epirotes L'Association des Grecs Pontiques